Sosyal medya kimliğimiz oldu

Sosyal medya kimliğimiz oldu

   Sosyal medya günümüz dünyasında kişilerin hayatlarının bir parçası olduğu reddedilemez bir gerçektir. Neredeyse kişilerin kimliği olmuş durumdadır. Öyle ki kişiler kendilerini çevrelerine tanıtırken sosyal medyadaki varlıklarıyla birlikte tanıtma ihtiyacı duymaktadırlar. Çünkü sosyal medyadaki paylaşımlarının ve hareketlerinin de kişiliklerinin bir parçası olduğunu düşünmektedirler.

Ortalama bir sosyal medya kullanıcısı gün içerisinde takip ettiği ya da takip ettikleri dışındaki kişiler tarafından beğeniye sunulan yüzlerce postla karşılaşmaktadır. Bu takip ettiği kişilerin sunduklarını görmenin ve tüketmenin yanı sıra aynı zamanda bir de takipçi kitlesine kendisini takdim etmektedir. Kişinin zaman içerisinde yapmış olduğu birtakım paylaşımlar aslında o kişinin takipçi kitlesine kendisini ve hayatını anlatmasının bir yoludur. Pek çok kişi sosyal medya platformlarında paylaşılan hayatları sahte ya da samimiyetsiz olarak ifade etse bile, o kişilere karşı izlenimlerini yine de bu paylaşımlar temelli oluşturmaktadırlar. 

 

SOSYAL MEDYADA YANSITILAN HAYATLARIN KİŞİLERE ETKİSİ

 

 Günümüzde hemen hemen herkesin en azından bir tane sosyal medya üyeliği vardır. Bu sosyal medya kullanımı günümüzde öyle bir hal almıştır ki kişiler; yediklerini, içtiklerini, nereye ve kimlerle gittiklerini, neler yaptıklarını belirli şekillerde takipçi kitlesine göstermektedirler. Sosyal medya artık pek çok insan için hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumdadır. Sosyal medyada akış o kadar hızlıdır ki, bir sosyal medya kullanıcısı sosyal medyadan uzak kaldığı her an bir şeyler kaçırmış olmanın endişesindedirler.

 

Her sosyal medya kullanıcısının, sosyal medya mecralarında kendilerini bir şekilde tanıtan belirli profilleri vardır. Bu belirtilen profiller kişiler ve onların yaşamları hakkında çok genel birkaç bilgi vermektedir. Ancak bu kişileri takip etmekte olan daha hususi takipçiler, bu kişiye dair daha özel bir izlenim kazanmışlardır.

 

Kişiler sosyal medyada geçirdikleri zaman içerisinde fazlaca farklı profille ve gönderiyle karşılaşmaktadır. Yapılan paylaşımların yüzde 90’da kişiler mutlu gözükmektedirler. Pek çok kişi paylaşılan mutlu, eğlenceli, aktif, yetenekli kareler ardındaki gerçek kişiyi bilmemektedir.

 

Kişiler yaptıkları bu gözlemler sonucunda, bu mutlu profillerle kendi hayatlarını karşılaştırmaktadırlar. Hiçte azımsanmayacak miktarda kişiler bu karşılaştırma sonucunda büyük ihtimalle mutsuz olacak ve kendi hayatlarını değersiz olarak göreceklerdir.

 

Araştırmalar göstermektedir ki sosyal medyada pasif olark yer alan kullanıcılar, karşılaştıkları mutluluk tabloları karşısında daha çok mutsuzluğa kapılmaktadırlar.

Yapılan araştırmalar mutlu profiller ardındaki pek çok kullanıcı aslında gösterdikleri gibi bir hayat yaşamadıklarını ve kimliklerini bir anlamda saptırdıklarını ortaya koymaktadır. Bunun nedeni olarak ise kendi kimliklerinden ve yaşamlarından memnuniyetsizliği gidermek olarak görülebilir. Ayrıca gerçek hayatta ilgi çekmeyen ve rağbet görmeyen kişilerin, sosyal medyada ilgi görecek izlenimler oluşturma çabası bu durumu ortaya çıkarmaktadır.

 

 Pek çok sosyal medya kullanıcısı aslında ne kadar mutlu olduklarını, ne denli güzel bir hayat sürdüklerini takipçi kitlesine anlatma amacı gütmektedirler. Kişiler her ne kadar tüm bu sahte beğeni çabalarının ayırdında olsalar dahi yine de kendilerini olumsuz düşüncelerden kurtaramamaktadırlar.

 

 Tüm bunlara rağmen sosyal medyayı kullanmakta olan kişiler yansıtılan hayatların, kişilerin hayatlarından yalnızca bir kare olduğunu, kocaman bir hayat içerisinde bu denli küçük anların kişilerin hayatlarını doğru ve kapsamlı bir şekilde yansıtamayacağını göz ardı etmemelidirler. 

 

İnsanlar mutlu olsalar daha bu diğer kişilerin mutsuz olacağı ya da hayatlarının daha az değerli olacağı anlamına gelmemektedir.

 

Şu anki teknoloji dünyasının içerisinde kişileri sosyal medyanın olumsuzluklarından korumak için sosyal medyadan olabildiğince uzak kalmak ya da hiç kullanmamak fikri bir çözüm olarak gözükmemektedir. Bunun yerine kişilerin sosyal medyayı daha çok hem kendilerinin hem de başkalarının faydası için kullanabilme bilinci kazanması fikri daha akla yatkındır.